skip to Main Content

Bergvik Skog Öst är en av Sveriges största ägare av skog, mark och vatten. Markinnehavet omfattar ca 300 000 hektar, huvudsakligen i Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till bland annat jakt och fiske. Bergvik Skog Öst stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Back To Top