skip to Main Content
Kommentar Till Den Uppmärksammade Kalendern

Kommentar till den uppmärksammade kalendern

Vi har liksom många andra bolag inom skogsbranschen följt frågan rörande och diskussionen kring den av Ponsse utgivna kalendern som porträtterar lättklädda kvinnor jämte skogsmaskiner. Vi har avvaktat men vill nu föra debatten vidare. Ja, debatten visar att skogsbranschen har lång väg kvar att gå, kvinnor som reagerat kallas fortfarande för överkänsliga och bittra, och företrädare för skogsbranschen lovar krafttag i jämställdhetsfrågan.

 

Bergvik Skog Öst välkomnar alla avståndstaganden från den aktuella kalendern och ser mycket positivt på alla konstruktiva reaktioner från alla håll. Men vi tycker samtidigt att det är synd att det fortfarande, år 2019, krävs att en grupp av kvinnor måste lyfta problemet innan reaktionerna kommer. Redan 2017 skakades nästan en hel värld av #Metoo, skogsbranschen inkluderat, och det är synd att vi ännu inte, i vår bransch lyckats agera innan skadan är skedd. Vi står upp för att ansvaret för jämställdhet inte ska ligga på enskilda kvinnor eller grupper av kvinnor som reagerar, det ska inte krävas fler upprop eller uppvaknanden. Vi efterlyser därför ett samarbete kring hur vi som bransch kan ta oss vidare så att vi kan säkra framtida kompetens, mångfald och arbetsplatser där alla känner sig respekterade och välkomna.

Back To Top