skip to Main Content

Välkommen att läsa vår hållbarhetsredovisning

Nu kan du läsa Bergvik Skog Östs hållbarhetsredovisning för 2019 som du kan ladda ned via länken nedan.

Redovisningens sammansättning baseras på den intressentdialog som utfördes under december 2019 till januari 2020. I dialogen framkom ett antal väsentliga aspekter som redovisningen utgår ifrån och verksamheten beskrivs utifrån tre prioriteringsområden: ansvarsfullt agerande, hållbart skogsbruk och bioekonomi.

Om du har frågor eller synpunkter så är du välkommen att mejla till vår hållbarhets- och kommunikationschef Sofia Lilja på sofia.lilja@bergvikskogost.se.

Bergvik Skog Öst Hållbarhetsredovisning 2019

Back To Top