skip to Main Content

Fastighetsadministratör

Bergvik Skog Öst bildades 2019 och har en enkel organisation, tydliga mål samt få och långsiktiga ägare. Nu vill Vi utöka staben i Stockholm med en fastighetsadministratör med ansvar bland annat för att:

  • utveckla arbetet inom koncernens fastighetsfunktion inklusive inom ramen för policys, riktlinjer, strategier och mål.
  • effektivisera fastighetsförvaltningen ur ett fastighetsrättsligt perspektiv samt för förvaltning, ajourhållning och utveckling av koncernens fastighetssystem.
  • utveckla och vidmakthålla effektiva rutiner för ärendehantering, dokumenthantering och arkivering.
  • utveckla värden kopplade till fastigheter, genom t ex exploatering, upplåtelser av nyttjanderätter, servitut med mera.
  • förse ekonomifunktionen med relevanta faktureringsunderlag kopplat till fastigheter.
  • i samarbete med ekonomifunktionen vidmakthålla och utveckla rutiner för intäkts- och kostnadskontroll avseende fastighets- och nyttjanderättsaffären.
  • företräda koncernen i frågor av fastighetsrättslig, fastighetsekonomisk karaktär samt företräda Bergvik Skog Öst i utvalda samfälligheter och styrelser.
  • upprätta reavinstutredningar samt för att årligen till ekonomifunktionen redovisa substansminskningsavdrag, skogsavdrag och ersättningsfond.
  • företaget har effektiv tillgång till offentliga fastighetsregisterdata med kartkoppling såsom till exempel registerkarta, fastighetsdata samt taxeringsdata.

Vi söker därför en driven person som är initiativtagande med bra kommunikativ förmåga, ett tydligt affärssinne, en god analytisk förmåga samt tidigare fastighetsadministrativ och/eller annan relevant erfarenhet från fastighetsägande bolag. Du bör ha relevant högskoleutbildning eller motsvarande som bedöms relevant för tjänsten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Upplysningar lämnas av VD Sofia Berg, 070 – 677 83 15. Välkommen med ansökningshandlingar senast den 31 maj 2021 till sofia.berg@bergvikskogost.se, urval och intervjuer sker löpande.

Platsannons Fastighetsadministratör

Back To Top