skip to Main Content

Bergvik Skog Öst ingår långsiktigt samarbete med Mellanskog

En ny affärsöverenskommelse har tecknats mellan Bergvik Skog Öst och skogsägarföreningen Mellanskog som innebär att Mellanskog blir totalentreprenör för skogsvårdstjänster på Bergvik Skog Östs markinnehav.  

Bergvik Skog Öst är en av Sveriges största markägare med ett innehav omfattande cirka 360 000 hektar skog, mark och vatten i Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

– Vi ser fram emot att utveckla samarbetet med Mellanskog och gemensamt forma våra framtida skogar, säger Sofia Berg, vd för Bergvik Skog Öst.

Avtalet börjar gälla 1 januari 2025 och gäller under fem år.

– Vi är stolta över att få förtroendet att förvalta Bergvik Skog Östs skogar och marker. Som skogsägarförening tar vi oss an uppdraget med mer än 100 års samlad erfarenhet av att representera skogsägare. Den här typen av långsiktiga samarbeten innebär ökad medlemsnytta för alla våra medlemmar, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd.

Lönsam och hållbar tillväxt står i fokus för Mellanskog de kommande åren, genom att bland annat växa inom verksamheter för skoglig förvaltning och tjänster.

-Genom affären med Bergvik Skog Öst utökar vi vår verksamhet inom skoglig förvaltning i linje med Mellanskogs uttalade ambition, säger Anna Furness, chef skoglig förvaltning på Mellanskog.

 

För mer information:

Sofia Berg, vd Bergvik Skog Öst, sofia.berg@bergvikskogost.se

Anna Furness, chef skoglig förvaltning Mellanskog, anna.furness@mellanskog.se, 070-490 52 18

Pressmeddelande 2023-06-29

 

Om Bergvik Skog Öst

Bergvik Skog Öst är ett markägande bolag på vars mark det bedrivs miljöcertifierat skogsbruk, vi utvecklar nya affärsmöjligheter och upplåter mark för exempelvis jakt, naturturism och täktverksamhet. Vi stöttar även omställningen till en ökad andel förnybar energi genom att projektera för och arrendera ut mark för vindkraft och solkraft. Bergvik Skog Öst ägs till 89,9 % av pensionsbolaget AMF och 10,1 % av Billerud.

 

Om Mellanskog 

Mellanskog är en skogsägarförening med verksamhetsområde från Gotland i söder till Härjedalen i norr. Vi är en kooperation och ägs av 27 600 medlemmar. Vår vision är starkare skogsägare och rikare skogar. Det skapar vi bland annat genom att arbeta för höga virkespriser. Vi arbetar också näringspolitiskt för att stärka skogsägarnas ägande- och brukanderätt. Vi vill att skogarna som lämnas till nästa generation ska vara ännu bättre än de skogar vi själv brukar.

Back To Top