skip to Main Content

Har du frågor och funderingar kring markjuridiska frågor som rör fastighetsinnehavet läs vidare under lämplig rubrik nedan. Vi har för närvarande många förfrågningar kring våra marker därför är det långa handläggningstider och svar kan dröja.

Vi genomför endast affärer/transaktioner för köp/försäljning av mark över 1 miljon SEK.

Vänligen notera att all vår hantering av fastighetsärenden är förknippade med en avgift på 5 000 SEK exklusive moms per ärende.

Har du andra frågor eller material som inte rör fastigheter som du vill skicka oss, använd gärna vår informationsmejl info@bergvikskogost.se

För information om skogsbruket som bedrivs på Bergvik Skog Östs mark kontakta Billerud Skog. Billerud Skog – Billerud. 

Om du har synpunkter på det skogsbruk som bedrivs på Bergvik Skog Östs mark så hittar du kontaktuppgifter till Billerud Skog här: Kontakt – Billerud. 

Kontaktuppgifter

Anders Eriksson
Ekonomichef
anders.eriksson@bergvikskogost.se

Postadress:
Box 1525
801 39 Gävle

Sofia Lilja
Hållbarhets- och kommunikationschef
sofia.lilja@bergvikskogost.se

Lise-Lotte Swing
Fastighetsansvarig
lise-lotte.swing@bergvikskogost.se

Besöksadress:
Sveavägen 9
111 57 Stockholm

Faktureringsadresser

BSÖ Holding AB
FE274
107 76 Stockholm

Organisationsnummer:
559200-5390

E-postadress för fakturering:
Billerud.bsoholding@bscs.basware.com
(OBS! fakturan måste vara i pdf-format)

Bergvik Skog Öst AB
FE272
107 76 Stockholm

Organisationsnummer:
556644-5473

E-postadress för fakturering:
Billerud.bergvik@bscs.basware.com
(OBS! fakturan måste vara i pdf-format)

Back To Top