skip to Main Content

Välkommen att läsa vår hållbarhetsredovisning för 2020

Nu kan du läsa Bergvik Skog Östs hållbarhetsredovisning för 2020, klicka på länken längst ned. Om du har frågor eller synpunkter så är du välkommen att mejla till vår hållbarhets- och…

Läs mer

Fastighetsadministratör

Bergvik Skog Öst bildades 2019 och har en enkel organisation, tydliga mål samt få och långsiktiga ägare. Nu vill Vi utöka staben i Stockholm med en fastighetsadministratör med ansvar bland…

Läs mer

Vi tar ställning för en inkluderande jaktmiljö

Tillsammans med vår skogliga förvaltare BillerudKorsnäs arbetar Bergvik Skog Öst för att våra skogar ska vara inkluderande och välkomnande för alla. Det finns fortsatt arbete att göra, strukturer att riva,…

Läs mer

Välkommen att läsa vår hållbarhetsredovisning

Nu kan du läsa Bergvik Skog Östs hållbarhetsredovisning för 2019 som du kan ladda ned via länken nedan. Redovisningens sammansättning baseras på den intressentdialog som utfördes under december 2019 till…

Läs mer
Två Barn I Skogen

Kommentar till den uppmärksammade kalendern

Vi har liksom många andra bolag inom skogsbranschen följt frågan rörande och diskussionen kring den av Ponsse utgivna kalendern som porträtterar lättklädda kvinnor jämte skogsmaskiner. Vi har avvaktat men vill…

Läs mer

Fastighets- och affärsutvecklingschef

Bergvik Skog Öst bildades 2019 och har en enkel organisation, tydliga mål samt få och långsiktiga ägare. Nu vill Vi utöka ledningsfunktionen i Stockholm med en fastighets- och affärsutvecklingschef med…

Läs mer
Back To Top