skip to Main Content

Bergvik Skog Öst är en av Sveriges största ägare av skog, mark och vatten. Markinnehavet omfattar ca 360 000 hektar, huvudsakligen i Uppland, Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till bland annat jakt och fiske. Bergvik Skog Öst stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Bergvik Skog Öst bildades 2019 i samband med omstrukturering av Bergvik Skog AB, markinnehavet består av de skogar som tidigare har förvaltats av Billerud Skog. Sedan augusti 2019 ägs merparten av Bergvik Skog Öst av AMF, en mindre andel ägs fortsatt av Billerud.

Av Bergvik Skog Östs markinnehav om ca 360 000 hektar används 71 % för skogsbruk, resterande arealer är skog som är skyddad för naturvårdsändamål, lämnad vardagshänsyn eller är skogliga impediment som inte nyttjas för skogsbruk. Årligen avverkas ca en miljon m3 fub.

Du kan läsa mer om verksamheten i BSÖ Hållbarhetsredovisning 2021.

Bergvik Skog Östs marker arrenderas ut för bland annat jakt och fiskeändamål, det totala antalet upplåtna nyttjanderätter på markinnehavet är nästan 2 600. Alla frågor kring nyttjanderätter av jakt och fiske hanteras via Billerud. För information gällande övriga nyttjanderätter och fastighetsfrågor se ytterligare information under Kontakt.

Operativa skogstjänster och skoglig förvaltning sköts av Billerud Skog. Det skogsbruk som bedrivs är FSC®– och PEFC-certifierat genom certifikat som innehas av Billerud Skog.

FSC Licensnummer FSC-C125552
PEFC Certifikatsnummer SA-PEFC-FM/COC-006912

För ytterligare information om certifiering och det operativa skogsbruket hänvisas till Billerud https://www.billerud.se/skog

Bergvik Skog Öst Skattepolicy 2020-05-14

Bergvik Skog Öst Uppförandekod 2019-10-11

Back To Top