skip to Main Content

Bergvik Skog Öst arbetar för ökad solkraftsetablering på det egna markinnehavet. Här kan du hitta information om våra områden som är intressanta för solkraftsutveckling och eventuella projekt som är aktuella.

Bergvik Skog Öst erbjuder här även möjlighet till tidig dialog kring solparksområden. Syftet är att du som intressent ges möjlighet att tidigt lämna synpunkter eller information kring våra solparksområden före projektering påbörjas för eventuell solkraftsetablering. Du som intressent har därmed möjlighet att delge oss information och synpunkter innan Bergvik Skog Öst har tecknat avtal med projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering i området sammanställs eventuella synpunkter och lämnas till projektören.

Du kan se Bergvik Skog Östs solparksområden här:

Potentiella_Solparksområden_BSÖ

Potentiella_Solparksområden_BSÖ_numrerade

I områden 2 har Bergvik Skog Öst signerat projekteringsavtal med Sunna Group AB för etablering av solkraft. Som en del i FSC-certifieringen så genomfördes en tidig dialog med identifierade intressenter den 11 april 2022 i Österbybruk Inbjudan_tidig dialog Glamsmossen. I dokumentet Frågor och svar tidig dialog Glamsmossen 2022-04-11 kan du läsa mer om vad som diskuterades på mötet.

Läs mer om Sunna Group AB på deras hemsida: https://www.sunnagroup.com/

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller e-post.

Bergvik Skog Öst AB

Box 1525
801 39 Gävle

e-post: info@bergvikskogost.se 

Back To Top