skip to Main Content

Bergvik Skog Öst arbetar för ökad vindkraftsetablering på det egna markinnehavet. Här kan du hitta information om våra vindområden som är intressanta för vindkraftsutveckling och de vindkraftsprojekt som är aktuella.

Bergvik Skog Öst erbjuder här även möjlighet till tidig dialog kring vindområden. Syftet är att du som intressent ges möjlighet att tidigt lämna synpunkter eller information kring våra vindområden före projektering påbörjas för eventuell vindkraftsetablering. Du som intressent har därmed möjlighet att delge oss information och synpunkter innan Bergvik Skog Öst har tecknat avtal med projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering i området sammanställs eventuella synpunkter och lämnas till projektören.

Du kan se Bergvik Skog Östs vindområden här:

 Vindområden Bergvik Skog Öst 20-08-31

Du kan se pågående vindkraftsprojekteringar samt vilket företag som driver projekten här:

Projektområden Bergvik Skog Öst 20-08-31

Utöver projekten som visas i kartan ovan så undersöker Dala Vind förutsättningarna för etablering av vindkraft på Bergvik Skog Östs mark i norra delarna av Vansbro kommun samt sydvästra delarna av Mora kommun.

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller e-post.

Bergvik Skog Öst AB

Sveavägen 9

111 57 Stockholm

e-post: info@bergvikskogost.se

Back To Top