skip to Main Content

Bergvik Skog Öst söker Skogschef

Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak: Skogsskötselstrategier Ansvara för bolagets ekologiska landskapsplanering Projektleda och delta i arbetet med framtagande av bolagets avverkningsberäkningar Ansvara för bolagets beståndspool Systematisk uppföljning och kvalitetskontroll av utförda tjänster Kommunikation med skogliga avtalspartners Upphandling av operativa skogstjänster Intern…

Read more
Back To Top